INLOGGEN INSCHRIJVEN CONTACT  
Je winkelmandje is leeg
  
Servicevoorwaarden
§ 1 Reikwijdte en aanbieder / algemeen

§ 1.1
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen via de online shop van Source IT Distribution GmbH, Sillensteder Strasse 213, 26441 Jever Directeur: Jörg Fessel, Arrondissementsrechtbank Oldenburg HRB 131428 (hierna AGANDO), evenals via hun aanbod op de ebay internetplatform worden gegeven. Agando Shop is een gecertificeerde online shop en heeft zich onderworpen aan de Trusted Shops Gedragscode (beschikbaar op www.trustedshops.de). Servicehotline: ma t/m vr 9.00 - 17.00 uur, telefoon: 04461-94 95 96, e-mail: helpdesk@agando.de

§ 1.2
Alle productnamen zijn eigendom van de respectievelijke fabrikant. Productafbeeldingen zijn gedeeltelijk voorbeeldafbeeldingen en kunnen afwijken van de bestelde / geleverde producten.

§ 1.3
De inkoopvoorwaarden van de koper zijn alleen van kracht indien deze speciaal door ons zijn overeengekomen en schriftelijk zijn bevestigd.

§ 2 Totstandkoming van het contract

§ 2.1
De productpresentaties in de online shop worden gebruikt om een koopbod in te dienen en vertegenwoordigen geen juridisch bindend aanbod, maar een online catalogus. Door op de knop [Nu kopen] (online shop) te klikken, plaatst u een bindende bestelling voor de goederen in het winkelwagentje / van de betreffende artikel.


§ 2.2
Een contract komt pas tot stand als de bestelling van de klant door Source IT Distribution GmbH is geaccepteerd. De automatisch bij de bestelling gegenereerde e-mail met de informatie over een bestelling vormt geen aanvaarding van de bestelling van de klant. uiterlijk bij de bestelde goederen worden geleverd binnen 14 dagen na ontvangst van de bestelling van de klant door Source IT Distribution GmbH. Het intern afhandelen van de bestelling is nog geen aanvaarding van het contract.


§ 2.3
Indien onze orderbevestiging typografische of drukfouten bevat of indien onze prijsbepaling gebaseerd is op technische transmissiefouten, hebben wij het recht om deze te betwisten, waarbij wij onze fout aan u moeten bewijzen. Reeds gedane betalingen worden direct aan u terugbetaald.


§ 2.4
Wij leveren zolang de voorraad strekt. Als het bestelde product niet beschikbaar is omdat we niet met dit product worden geleverd door onze leverancier of als de bestelling producten bevat waarvan de beschikbaarheid in de online shop wordt aangegeven met "Niet beschikbaar" of "Wordt besteld". is gemarkeerd, kunnen we ons terugtrekken uit het contract, maar alleen als we niet verantwoordelijk zijn voor deze niet-levering. In dat geval zullen wij u onmiddellijk informeren en, indien nodig, de levering van een vergelijkbaar product voorstellen. Als er geen vergelijkbaar product beschikbaar is of als u niet wilt dat een vergelijkbaar product wordt geleverd, zullen wij u de reeds betaalde tegenprestatie onmiddellijk vergoeden. Hetzelfde geldt in het geval dat de bestelling betrekking heeft op geconfigureerde AGANDO pc-systemen of notebooks en afzonderlijke componenten niet beschikbaar zijn en niet binnen een redelijke termijn kunnen worden verkregen.

§ 3 Prijzen

§ 3.1
De prijzen vermeld op de productpagina's zijn inclusief de wettelijke BTW en andere prijscomponenten en exclusief verzendkosten.

§ 4 Verzenden

§ 4.1
De gemaakte verzendkosten worden weergegeven bij het voltooien van de bestelling.

§ 5 Leveringsvoorwaarden

§ 5.1
Tenzij anders vermeld in de aanbieding, vindt levering alleen plaats in de Europese landen die we leveren.


§ 5.2
Tenzij anders vermeld in de aanbieding, is de levertijd 3-10 werkdagen.


§ 5.3
Indien niet alle bestelde producten op voorraad zijn, hebben wij het recht om op onze kosten deelleveringen te doen, mits dit voor u redelijk is.


§ 5.4
Als de levering van de goederen ondanks drie afleverpogingen mislukt, kunnen we ons uit het contract terugtrekken. Eventueel gedane betalingen worden direct aan u terugbetaald.

§ 6 Betaalvoorwaarden

§ 6.1
U kunt vooraf betalen, onder rembours, PayPal, directe overboeking, AmazonPay, factuur of creditcard. We behouden ons het recht voor om individuele betaalmethoden uit te sluiten.


§ 6.2
Als u ervoor kiest om vooruit te betalen, geven wij u onze bankgegevens in de orderbevestiging. Het factuurbedrag dient binnen 10 dagen op onze rekening te staan. Als u met een creditcard betaalt, wordt uw rekening gedebiteerd zodra de bestelling is geplaatst.


§ 6.4
U heeft alleen recht op compensatie als uw tegenvorderingen rechtsgeldig zijn vastgesteld of onomstreden zijn.


§ 6.5
U kunt alleen een retentierecht uitoefenen als de claims voortvloeien uit dezelfde contractuele relatie.

§ 7 Eigendomsvoorbehoud

§ 7.1
De goederen blijven ons eigendom tot volledige betaling heeft plaatsgevonden. Verpanding, overdracht door middel van beveiliging, verwerking of herontwerp zonder onze toestemming is vóór de eigendomsoverdracht niet toegestaan.

§ 8 Herroepingsrecht

Herroepingsrecht

Herroepingsrecht


U heeft het recht om dit contract binnen veertien dagen zonder opgave van reden te annuleren.

De herroepingstermijn is veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u aangewezen derde die niet de vervoerder is, de goederen in bezit heeft genomen.

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons door middel van een duidelijke verklaring (bv. Een brief per post, fax of e-mail) op de hoogte brengen van uw beslissing om dit contract te annuleren. U kunt hiervoor het door ons verstrekte voorbeeld van een herroepingsformulier (https://www.agando.de/widerruf_agando.pdf) gebruiken, maar dit is niet verplicht.
Source IT Distribution GmbH, Sillensteder Straße 213, 26441 Jever, Duitsland - E-mail: helpdesk@agando.de - Fax: 04461 / 94 95 99 - Tel.: 04461 / 94 95 96

Om aan de annuleringsdeadline te voldoen, is het voldoende dat u uw kennisgeving van het uitoefenen van uw recht op annulering verstuurt voordat de annuleringstermijn is verstreken.

Gevolgen van intrekking

Als u zich uit dit contract terugtrekt, geven wij u alle betalingen die we van u hebben ontvangen, inclusief bezorgkosten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit het feit dat u een ander type levering kiest dan de goedkoopste die we aanbieden Hebben gekozen voor standaardlevering), die onmiddellijk en uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de dag waarop we uw opzegging van dit contract hebben ontvangen, moeten worden terugbetaald. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u voor de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij uitdrukkelijk iets anders met u is overeengekomen; Voor deze terugbetaling worden in geen geval kosten in rekening gebracht. Wij kunnen terugbetaling weigeren totdat wij de goederen hebben teruggekregen of totdat u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

U moet de goederen onmiddellijk aan ons retourneren of overhandigen en in elk geval niet later dan veertien dagen vanaf de dag waarop u ons op de hoogte bracht van de annulering van dit contract.

De deadline is gehaald als u de goederen verzendt voordat de termijn van veertien dagen is verstreken. U draagt de directe kosten van het terugzenden van de goederen.

U hoeft alleen te betalen voor waardevermindering van de goederen als dit waardevermindering het gevolg is van een behandeling van de goederen die niet nodig is om de aard, eigenschappen en functionaliteit van de goederen te controleren.

Einde herroeping

Het herroepingsrecht is niet van toepassing op koopovereenkomsten op afstand voor de levering van goederen die niet geprefabriceerd zijn en voor de vervaardiging waarvan een individuele keuze of bepaling door de consument doorslaggevend is of die duidelijk zijn afgestemd op de persoonlijke behoeften van de consument en niet afstandsverkopen contracten voor de levering klei - of video-opnamen en computerprogrammatuur in een afgesloten verpakking als de verzegeling werd verwijderd na de bevalling.

U kunt de informatie over het herroepingsrecht van Source IT Distribution GmbH ook als pdf-bestand downloaden: https://www.agando.de/widerruf_agando.pdf

§ 9 Transportschade

§ 9.1
Als goederen worden geleverd met duidelijke transportschade, meld dergelijke fouten dan onmiddellijk aan de bezorger en neem zo snel mogelijk contact met ons op. Tel: 04461-94 95 96, Fax: 04461-94 95 99, E-mail: helpdesk@agando.de


§ 9.2
Het niet indienen van een klacht of contact met ons opnemen heeft geen gevolgen voor uw wettelijke garantierechten. Ze helpen ons echter om onze eigen claims tegen de vervoerder of de transportverzekering te doen gelden.

§ 10 Garantie

§ 10.1
De garantie is onderworpen aan wettelijke voorschriften.


§ 10.2
Als het gekochte artikel een gebruikt artikel is, is de garantieperiode één jaar.


§ 10.3
Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade en defecten die het gevolg zijn van oneigenlijk gebruik, bediening en opslag, nalatige of onjuiste verzorging en onderhoud, van overmatig gebruik of ondeskundige reparaties door een niet-geautoriseerde servicepartner.


§ 10.4
Indien de koper een ondernemer, publiekrechtelijke rechtspersoon of publiekrechtelijk bijzonder fonds is, geldt het volgende:
- De garantieperiode is één jaar.
- De koper is verplicht om SOURCE IT Distribution GmbH binnen een termijn van twee weken na ontvangst van de goederen schriftelijk op de hoogte te stellen van zichtbare gebreken. Na deze periode is het stellen van duidelijke gebreken uitgesloten.

§ 10a Garantieverklaring

§ 10a.1
Naast de wettelijke aansprakelijkheid van de verkoper voor materiaalfouten, garandeert SOURCE IT Distribution GmbH de perfecte duurzaamheid en bruikbaarheid van de onderstaande producten onder de volgende voorwaarden.

§ 10a.2
De garantie strekt zich uit tot de functionaliteit van alle AGANDO pc-systemen en de componenten die erin zijn ingebouwd en heeft uitsluitend betrekking op defecten die kunnen worden herleid tot materiaal- of fabricagefouten.

§ 10a.3
Zijn uitgesloten van garantie

- verkeerd gebruik,
- Gebruik van geweld, beschadiging door invloeden van buitenaf of door vreemde voorwerpen,
- Schade veroorzaakt door het niet naleven van de gebruiksaanwijzing,
- normale slijtage.

§ 10a.4
Onze garantie bestaat uitsluitend uit het feit dat wij binnen de garantieperiode het pc-systeem gratis repareren voor de eerste eindgebruiker. In het geval van een garantieclaim zullen we het pc-systeem binnen de eerste zes maanden op onze kosten laten ophalen en na de reparatie opnieuw bezorgen. Deze zogenaamde ophaal- en terugbrengservice is alleen geldig binnen Duitsland en alleen binnen de eerste zes maanden (optioneel te verlengen tot 36 maanden). Buiten Duitsland krijgt de garantiehouder echter geen vergoeding voor kosten, uitgaven, verzendkosten en dergelijke. De garantie is alleen geldig op vertoon van het product en de aankoopbon.

§ 10a.5
De garantieperiode voor alle AGANDO pc-systemen is drie jaar. Twee jaar voor AGANDO Notebooks. Het begint op de dag van aankoop door de eerste eindgebruiker. De op de factuur geprinte datum is hiervoor bepalend. Bij klachten die aanleiding geven tot de genoemde garantieclaims, gelieve schriftelijk contact op te nemen met het volgende adres, onder overlegging van de aankoopbon: SOURCE IT Distribution GmbH, Sillensteder Straße 213, 26441 Jever, Duitsland.

§ 11 Aansprakelijkheid

§ 11.1
Wij sluiten onze aansprakelijkheid uit voor licht nalatige plichtsverzuim, op voorwaarde dat deze geen betrekking hebben op essentiële contractuele verplichtingen, schade door letsel aan leven, ledematen of gezondheid of garanties of voor zover claims uit de Productaansprakelijkheidswet worden beïnvloed. Hetzelfde geldt voor plichtsverzuim door onze plaatsvervangende agenten.


§ 11.2
Mocht het nodig zijn om het besturingssysteem opnieuw te installeren of een harde schijf te vervangen als onderdeel van garantie of garantiereparaties, dan zal dit zonder nader overleg worden uitgevoerd. Het is in het eigen belang van de klant om ervoor te zorgen dat er een back-up wordt gemaakt van alle belangrijke gegevens voordat het systeem wordt verzonden. In deze context wordt geen aansprakelijkheid aanvaard voor eventueel verlies van gegevens.

§ 12 Gegevensbescherming

Deze informatie is uitbesteed. U vindt alle informatie nu in onze afzonderlijke gegevensbeschermingsverklaring.

§ 13 Plaats van vervulling

§ 13.1
Indien de koper een handelaar, een publiekrechtelijke rechtspersoon of een publiekrechtelijk speciaal fonds is, is Jever de plaats van uitvoering voor alle verplichtingen die voortvloeien uit de contractuele relatie, inclusief eventuele garantieclaims.

§ 14 Bevoegde rechtbank

§ 14.1
Indien de koper een ondernemer of publiekrechtelijke rechtspersoon of een publiekrechtelijk bijzonder fonds is, wordt Jever overeengekomen als de bevoegde rechtbank.

§ 15 Online geschillenbeslechting

§ 15.1
Online-Streitbeilegung gemäß Art. 14 Abs. 1 ODR-VO: Die Europäische Kommission stellt eine Plattform zur Online-Streitbeilegung (OS) bereit, die Sie unter https://ec.europa.eu/consumers/odr/ finden.

Unsere E-Mail-Adresse lautet: helpdesk@agando.de


Online geschillenbeslechting in overeenstemming met Art. 14 lid 1 ODR-VO: De Europese Commissie biedt een platform voor online geschillenbeslechting (OS), dat u kunt vinden op https://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Ons e-mailadres is: helpdesk@agando.de

§ 16 Slotbepalingen

§ 16.1
Mocht enige bepaling van deze algemene voorwaarden niet van kracht zijn, dan blijft de rest van het contract van kracht. In plaats van de ongeldige bepaling zijn de relevante wettelijke bepalingen van toepassing.


§ 16.2
Duits recht is van toepassing.

Laatste wijziging: 25.02.2021 - Source IT Distribution GmbH

Partner AGBs